Kontakt

Adresa a kontakt

Fakturačné údaje

FORBIS s.r.o 

Korešpondenčná adresa
Štefánikova 62
040 01 Košice

Office
Husárska 72
040 11 Košice

Telefón
+421 917 881 074

Email
teetime@forbis.sk

FORBIS s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro Vložka číslo: 22677/V

Štefánikova 62
040 01 Košice
IČO: 44458479
DIČ: 2022702308
IČ DPH: SK2022702308

Bankové spojenie ČSOB a.s.
4006995115/7500

Mapa

Kontaktný formulár

© 2024 Forbis s.r.o. | Všetky práva vyhradené